icon共有(34)篇網誌
交纏蛇 昇天龍 「伏羲」「女媧」豐穰與再生
思婷 寫於 2014年06月19日 18:26
瀏覽次數 : 0| 1/34
         →國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡                &nbs...
期末插畫
思婷 寫於 2014年06月16日 15:58
瀏覽次數 : 0| 2/34
<Photo id="1"/><Photo id="2"/><Photo id="3"/><Photo id="5"/><Photo id="4"/><Photo id="6"/>
國際視野與影像顧語
思婷 寫於 2014年06月14日 20:40
瀏覽次數 : 0| 3/34
                 →國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡                    &n...
對我最重要的事-談自我價值感之建構
思婷 寫於 2014年06月09日 09:04
瀏覽次數 : 0| 4/34
                          國立雲林科技大學視覺傳達設計系所 札記卡              &n...
看廣告談創意
思婷 寫於 2014年06月03日 00:20
瀏覽次數 : 0| 5/34
                            →國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡     &...
文化創新設計如何研究
思婷 寫於 2014年05月26日 00:47
瀏覽次數 : 0| 6/34
→國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡 演講題目: 文化創新設計如何研究               授...
庭園之美
思婷 寫於 2014年05月21日 10:25
瀏覽次數 : 0| 7/34
國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡 演講題目: 庭園之美                  &nbs...
空間行為
思婷 寫於 2014年05月12日 12:05
瀏覽次數 : 0| 8/34
國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡 演講題目: 空間行為                  &nbs...
A+展參觀心得報告
思婷 寫於 2014年05月05日 12:14
瀏覽次數 : 0| 9/34
國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡 演講題目:A+展參觀心得報告                 ...
觀光遊樂業休閒體驗介紹
思婷 寫於 2014年04月20日 16:39
瀏覽次數 : 0| 10/34
國立雲林科技大學視覺傳達設計系所  札記卡 演講題目: 觀光遊樂業休閒體驗介紹          授課教師:劉鎮源老師 ...